DIENSTEN

 

De dienstencheques kan u voor volgende diensten aanwenden :


1. Voor het dagelijkse onderhoud van uw privé woning, meer bepaald :
   • De schoonmaak van uw woning inclusief de ramen ;
   • de was en de strijk ;
   • het verstelwerk van de te strijken was ;
   • het bereiden van maaltijden.


Een huishoudhulp moet zich voor minstens drie uur werk verplaatsen en dit minimum een keer om de twee weken. Het aantal cheques op jaarbasis is beperkt. Het aantal dienstenscheques is 500 per individu per jaar (dit komt overeen met ong.11 uur/week), en 1000 dienstencheques per gezin (dit komt overeen met ong.22 uur/week). Onder ‘gezin’ wordt verstaan door de RVA « alle personen die ingeschreven zijn op hetzelfde adres volgens het attest van gezinssamenstelling van de dienst bevolking ».

 

2. U kan ook sporadisch beroep doen op een huishoudhulp bij Naki. Dit onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven.
Zoekt u bijvoorbeeld een extra huishoudhulp omwille van privé gebeurtenissen die teveel werk met zich meebrengen voor één persoon (zoals voor of na een belangrijk feest, bij tijdelijke werkonbekwaamheid,…) ? Indien u dit wenst kunt u ook in deze gevallen genieten van de diensten van één van onze huishoudhulpen.

 

 

3. Indien u een vrouwelijke zelfstandige bent, kunt u genieten van moederschapshulp. Wat houdt moederschapshulp in ?
Na uw bevallingsrust en na het hernemen van uw professionele activiteit, heeft u als vrouwelijke zelfstandige recht op 105 gratis dienstencheques. U kan deze verkrijgen bij de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen.